Kvinna och en man med dator i industrimiljö.

Jämställdhet i yrket elinstallatör

Elinstallatör är ett reglerat yrke och det krävs en auktorisation för att få utöva det . Det innebär att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det är vi på Elsäkerhetsverket som ansvarar för yrket i Sverige.

Yrket elinstallatör är en förutsättning för att kunna bedriva ett elinstallationsföretag i Sverige. Varje svenskt elinstallationsföretag måste utse och registrera minst en elinstallatör för regelefterlevnad (EFR) hos Elsäkerhetsverket. Den rollen kan bara innehas av en person som har en auktorisation som elinstallatör.

Idag finns det nästan 48 000 aktiva elinstallatörer i Sverige. Av dem är ca 290 stycken kvinnor. Av Sveriges ca. 48 000 elinstallatörer har 11 212 tagit på sig rollen som EFR i ett eller flera elföretag. Av dem är endast 28 kvinnor. 

Statistik

Elinstallatörer i Elsäkerhetsverkets register årskriftet 2022/2023

I tabellen nedan visas antalet elinstallatörer fördelat på auktorisationstyp och kön. Tabellen visar också hur många av elinstallatörerna, fördelat på kön, som är registerade som elinstallatör för regelefterlevnad, EFR, i ett eller flera elföretag.

Auktorisationstyper markerade med en stjärna (*) är auktorusiationstyper som inte längre beviljas men som kvarstår för berörda personer i samma omfattning som tidigare. 

image3nhtc.png

Ansökningar om auktorisation som elinstallatör

I tabellen nedan visar antalet inkomna ansökningar om auktorisation som elinstallatör per år under perioden 2017-2023 fördelat på kön samt den procentuella andelen kvinnor som ansökt. 

image450pc.png

 

Senast granskad: 2024-06-04