Elutbildning

Utbildningar som leder till elyrket

Du som utbildar inom elområdet behöver känna till vilka utbildningskrav som gäller för respektive auktorisation och vilka auktorisationer som krävs inom respektive verksamhetstyp. På samma sätt behöver du som student ställa dig frågan vilka regler som gäller under och efter utbildningen och försäkra dig om att din utbildning uppfyller kraven för den auktorisation du vill ansöka om.

Utbildningar för att uppfylla utbildningskravet för en auktorisation som elinstallatör kan genomföras i olika utbildningsformer och nivåer. Utbildningar finns inom såväl gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola/universitet som inom olika utbildningsföretag.

Har du frågor om utbildning?

Vi svarar gärna på frågor som gäller de formella utbildningskraven. Däremot kan vi tyvärr inte erbjuda studievägledning eller göra någon förhandsbedömning om en viss utbildning/kurs uppfyller kraven för en auktorisation. Det kommer istället att prövas vid en ansökan. Tveka dock inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Om auktorisation