Färgglada husfasader

För dig som bor i hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt har du också tillgång till lägenhetens elanläggning och de elprodukter som din hyresvärd tillhandahåller, till exempel spis, kyl och frys och fast ansluten belysning i kök, badrum och toalett. Ibland tillhandahåller hyresvärden även tvättmaskin, torktumlare och mikrovågsugn.

Ingen ska kunna skadas eller utsättas för fara på grund av el. Hyresvärden är därför skyldig att fortlöpande kontrollera att elanläggningen och de elektriska produkter som ingår i bostaden är säkra. Hyresvärden ansvarar för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen av såväl elanläggningen som de elektriska produkter som ingår i bostaden. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och vara dokumenterade. Det gäller även allmänna utrymmen som tvättstuga, soprum, trapphus och förråd.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ska du enligt hyreslagen "väl vårda lägenheten med vad därtill hör". Du är ansvarig för att anmäla skador och brister i elanläggningen och de elprodukter som ingår i lägenheten till din hyresvärd. Det gäller till exempel om du upptäcker att ett vägguttag sitter löst eller att lampan på toaletten börjar blinka. Detta är saker som i värsta fall kan leda till elchock eller brand om de inte åtgärdas. Hyresvärden ska å sin sida informera dig om hur och till vem felanmälan ska ske.

Som hyresgäst är du själv ansvarig för alla övriga elprodukter som du ansluter till elanläggningens olika uttag. Det gäller allt från lampor, laddare och hushållsapparater till skarvsladdar och grenuttag. Om du till exempel själv köpt in en tvättmaskin eller mikrovågsugn till lägenheten, har du själv ansvaret för att kontrollera att den är säker och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om den är ansluten med en stickpropp eller om den är fast ansluten till elanläggningen.

Andra typer av hyrda bostäder

Om du istället hyr ett hus eller en bostadsrätt är det fortfarande ägaren av bostaden som är innehavare och därmed ansvarig för elanläggningen. Det kan ändå vara en god idé att i ett skriftligt avtal teckna ner hur ansvaret för elanläggningen och de elprodukter som ingår i bostaden ska se ut. Avtalet kan till exempel tydliggöra hur elanläggningen och elprodukterna ska skötas och kontrolleras samt hur fel och brister ska tas om hand.

Det ingår i ägarens ansvar som anläggningsinnehavare att fortlöpande kontrollera att elanläggningen och de elektriska produkter som ingår i bostaden är säkra. Innehavaren är även ansvarig för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning och vara dokumenterade.

De elprodukter som du själv tar med in i bostaden är du alltid själv ansvarig för att kontrollera, underhålla och använda på ett korrekt sätt.

Ansvar för elarbeten

Hyresvärden är ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens, genom att alltid anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Vanliga frågor om el i hyresrätt

Senast granskad: 2022-12-01