Färgglada husfasader

För dig som bor i hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt har du också tillgång till lägenhetens elanläggning och de elprodukter som din hyresvärd tillhandahåller, till exempel spis, kyl och frys och fast ansluten belysning i kök, badrum och toalett.

Hyresvärden är skyldig att underhålla lägenheten och se till att elanläggningen och de elektriska produkter som ingår i bostaden är säkra. Ingen ska kunna skadas eller utsättas för fara på grund av el. Det gäller även allmänna utrymmen som tvättstuga, soprum, trapphus och förråd.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst ska du enligt hyreslagen "väl vårda lägenheten med vad därtill hör". Du är ansvarig för att anmäla skador och brister i elanläggningen och de elprodukter som ingår i lägenheten till din hyresvärd. Det gäller till exempel om du upptäcker att ett vägguttag sitter löst eller att lampan på toaletten börjar blinka. Detta är saker som i värsta fall kan leda till elchock eller brand om de inte åtgärdas. Hyresvärden ska å sin sida informera dig om hur och till vem felanmälan ska ske.

Som hyresgäst är du själv ansvarig för alla övriga elprodukter som du ansluter till elanläggningens olika uttag. Det gäller allt från lampor, laddare och hushållsapparater till skarvsladdar och grenuttag. Om du till exempel själv köpt in en tvättmaskin eller mikrovågsugn till lägenheten, har du själv ansvaret för att den är säker och används på rätt sätt. Det gäller oavsett om den är ansluten med en stickpropp eller om den är fast ansluten till elanläggningen.

Andra typer av hyrda bostäder

Om du istället hyr ett hus eller en bostadsrätt är det fortfarande ägaren av bostaden som är ansvarig för elanläggningen. Det kan ändå vara en god idé att i ett skriftligt avtal teckna ner hur ansvaret för elanläggningen och de elprodukter som ingår i bostaden ska se ut. Avtalet kan till exempel tydliggöra hur anläggningen och elprodukterna ska skötas och kontrolleras och hur fel och brister ska tas om hand. Den som hyr ut sin bostad till dig behöver till exempel fortfarande kunna ha tillgång till boendet för att fortlöpande kontrollera att elanläggningen är säker. Det ingår nämligen i ägarens ansvar som anläggningsinnehavare.

De elprodukter som du själv tar med in i bostaden är du alltid själv ansvarig för.

Ansvar för elarbeten

Du är också ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Arbeten som din hyresvärd initierar ansvarar förstås hyresvärden för. I övrigt ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag om du behöver hjälp med elinstallationer. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra.

Vanliga frågor om el i hyresrätt

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv hemma, och vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag för.

Till Kopplasäkert.se

Senast granskad: 2021-03-11