Elektriker står på en stege och arbetar

Auktorisation och företagsregistrering

Två av Elsäkerhetsverkets ansvarsområden är handläggning av auktorisation som elinstallatör och registrering av elinstallationsföretag.

Auktorisation som elinstallatör

Elsäkerhetsverket ansvarar för det reglerade yrket elinstallatör. För att få utöva yrket i Sverige krävs en auktorisation, vilken man ansöker om hos Elsäkerhetsverket. Myndigheten handlägger cirka 1 300 ansökningar per år.

Läs mer om auktorisation

Företagsregistrering

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Att ett företag finns registrerat kan du enkelt kontrollera via vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Senast granskad: 2019-08-09