Litet barn sticker fingret i ett vägguttag

Så tar du ditt ansvar för elen

Du är själv ansvarig för att elen i din bostad är säker och används på ett säkert sätt. Det gäller oavsett var och hur du bor. Vissa regler är generella och gäller för alla. Andra regler gäller bara för dig som äger din bostad.

Ditt ansvar som privatperson kan sammanfattas i tre punkter:

  • Du är ansvarig för att kontrollera och underhålla dina elprodukter så att de är säkra. Du är också ansvarig för att använda dem på rätt sätt.
  • Du är ansvarig för att använda elanläggningen där du bor på ett säkert sätt. Till en elanläggning hör till exempel vägguttag, strömbrytare och elcentral. Om du äger din bostad är du även ansvarig för att kontrollera och underhålla elanläggningen så att den förblir säker över tid.
  • Du är ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hur gör jag för att ta mitt ansvar?

Det ska vara enkelt att ta sitt ansvar för att elen hemma är säker. Vi har därför tagit fram checklistor och verktyg som hjälper dig på vägen när du elsäkrar ditt hem.

Olika typer av boende

Alla bostäder har en elanläggning som behöver kontrolleras och underhållas. Olika former av boende ställer dock olika krav på vilket ansvar just du har för att elen är säker. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dig och ditt boende.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-11-24