Liten pojke håller i en hårtork i badkaret.

Att få ström genom kroppen

El är livsfarligt och kan ge allvarliga skador för livet. Om du får ström genom kroppen kan du i värsta fall dö. Så chansa aldrig med el. Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

När du får ström i dig fungerar kroppen som en strömledare. Alla vävnader har olika förmåga att leda ström. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga medan senor, fettvävnader och brosk har lägre förmåga att leda ström. Hur stor skadan blir beror främst på:

 • hur stark strömmen är
 • hur länge kroppen utsätts för strömmen
 • hur stor yta på kroppen som är i kontakt med strömmen
 • vilken väg som strömmen tar genom kroppen.

Om huden är fuktig och kontaktytan stor ökar risken för allvarliga skador. Om strömmen passerar hjärtat kan det leda till döden.

Vilka skador får man av el?

Det kan vara svårt att upptäcka alla skador som man får i samband med en strömgenomgång, eftersom strömmen kan dela sig i kroppen och påverka många olika vävnader. Om kroppen får ström i sig kan det exempelvis leda till:

 • Oregelbundna hjärtslag eller att hjärtat slår snabbare än vanligt. Ström kan även göra så att hjärtat helt slutar att slå.
 • Muskelkramper som kan orsaka skador i både musklerna och i skelettet. Även hjärtats, blodkärlens och luftvägarnas muskler kan skadas.
 • Brännskador och andra yttre skador på huden.
 • Brännskador inuti kroppen, till exempel i nerverna, blodkärlen, hjärtat och bindväven.
 • Skador på njurarna och nervbanorna.

I samband med strömgenomgången kan du dessutom bli illamående, få svårt att andas och kissa eller bli medvetslös. 

Skadorna kan visa sig senare

Förutom symtomen ovan kan fler symptom uppstå dagar, veckor, månader och till och med år efter att du har fått ström genom kroppen eller fastnat i en strömkälla. Även vid lindriga elolyckor kan besvär uppstå senare. Det kan till exempel handla om:

 • Molvärk, episoder av skärande eller brännande smärta i den kroppsdel som hade kontakt med strömkällan.
 • Sämre känsel och sämre förmåga att känna värme och kyla i den eller de kroppsdelar som hade kontakt med strömkällan.
 • Sämre blodcirkulation i den eller de kroppsdelar strömmen gick igenom, fingrar och tår kan till exempel bli vita när det är kallt.
 • Förändrat blodtryck, det kan både bli förhöjt och sänkt.
 • Svårt att hålla balansen.
 • Svårt att koncentrera sig.
 • Problem med minnet.
 • Nedstämdhet och känslor av oro och ångest.

För en del personer försvinner symtomen efter en tid, medan besvären hos andra kan bli starkare och inte gå över alls. Risken ökar ju mer ström du fick genom kroppen vid olyckstillfället, till exempel om du fastnade vid strömkällan eller utsattes för högspänning.

Tecknad filmikon

Berättelser från verkligheten

Elolyckor kan drabba vem som helst. Var rädd om dig!  

Senast granskad: 2021-05-10