Dator med en domarklubba och kundvagn framför.

Ny förordning för marknadskontroll

Den 16 juli börjar EU:s nya marknadskontrollförordning gälla för Elsäkerhetsverkets marknadskontroll. De nya reglerna gäller oavsett om produkterna finns att köpa i fysisk butik eller näthandel samt oberoende om de tillverkats inom eller utanför EU:s gränser.

Förordningen innehåller regler om bland annat marknadskontrollmyndigheternas befogenheter, om förfaranden för ekonomiska aktörer och om kontroll av produkter vid EU:s yttre gräns.

Syftet med förordningen är att göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. I huvudsak bibehåller den nya marknadskontrollförordningen samma struktur som tidigare, men målet med de nya reglerna är att säkerställa tillsynen, oberoende av om produkterna släpps ut på marknaden på eller utanför internet och oberoende av om de tillverkas i EU eller inte.

Förordningen börjar gälla den 16:e juli och ska tillämpas av marknadskontrollmyndigheterna. Vissa av förordningen bestämmelser är allmänt hållna och kräver mer detaljerade föreskrifter i nationell rätt. Vi inväntar därför en anpassning av svensk lagstiftning vilket kommer att ge tydligare ramar för hur svenska marknadskontrollmyndigheter ska tillämpa marknadskontrollförordningen.

Elsäkerhetsverket är en av Sveriges 17 marknadskontrollmyndigheter och utför marknadskontroll av elektrisk utrustning avseende elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

Text: Adam Hedbom
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-06-17