Nyrenoverat badrum med spotlights i taket.

Installation av el i bad- och duschrum

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en fuktig miljö där det kan finnas många jordade föremål. Ska du renovera eller reparera elen i badrummet? Då finns det en del saker du behöver tänka på.

Anlita ett elföretag

Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder, alternativt för typen "begränsad lågspänning". Det betyder att företaget får utföra arbete hemma hos dig. Du kan enkelt kolla upp detta i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Särskilda krav på fuktskydd

Alla elektriska produkter som används i badrummet ska vara anpassade för att klara av den fukt som finns där. Elmateriel och elprodukter som ska användas i bad- eller duschrum ska vara märkta med rätt IP-klass. Vilken IP-klass elmateriel eller produkter ska ha beror på var i utrymmet de ska installeras – i vilket område.

Fuktiga utrymmen såsom bad- och duschrum är indelade i områden, där särskilda regler gäller för hur installationer ska utföras. Områdena är definierade utifrån hur mycket vatten som kan förekomma i de olika delarna av badrummet. Nära duschen eller badkaret är det fuktigaste området. Där ska eventuella apparater vara fast anslutna. Det innebär att uttag och apparater med stickpropp inte ska finnas i det området.

Principen är: Ju fuktigare eller blötare, desto högre fuktskydd (IP-klass).

LÄS MER: IP-klasser för märkning av fuktskydd

Vägguttag i bad- och duschrum

Uttag i bad- och duschrum ska skyddas av jordfelsbrytare och får inte placeras var som helst. Tidigare var det vanligt med speciella uttag avsedda för rakapparater. De uttagen behövde inte skyddas av jordfelsbrytare.

Använd bara uttagen till det de är avsedda för

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En god vana kan vara att dra ut sladden ur uttaget när du inte använder apparaterna i badrummet. På så sätt undviker du att till exempel barn använder dem felaktigt.

Dra inte in en skarvsladd i badrummet

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd som är ansluten i ett eluttag i ett annat rum, till exempel för hårfön eller tvättmaskin. Det är farligt och kan leda till olyckor, speciellt om uttaget är ojordat och inte skyddas av jordfelsbrytare.

Bubbelbadkar och ångduschar

Många bubbelbadkar och duschar har funktioner som kräver elektrisk anslutning. Dessa produkter ska vara gjorda för fast anslutning; de ska alltså inte ha stickpropp för anslutning till ett vanligt vägguttag. Badkaret eller duschen ska också vara CE-märkt.

Om du har köpt en dusch eller ett badkar med funktioner som behöver ström för att fungera, hör av dig till ett registrerat elinstallationsföretag för att få det installerat.

Vanliga frågor om el i badrum

 • Nej, det ska du inte göra. Riskerna med el är större i badrummet än i bostaden i övrigt. Därför ska den utrustning du vill använda där endast anslutas till eluttag som är speciellt anpassade för badrum.

 • Jag hörde av en kollega att det är godkänt med IP-klass 20 för 12 volts spotlighter i våtutrymmen, till exempel badrum, om takhöjden är tillräcklig. Stämmer det?

  Om det avsätter sig droppar eller kondensering på väggar vid användning av dusch i utrymmet behöver det var högre kapslingsklass.

  Du kan läsa mer om detta i SEK Svensk elstandards broschyr "Elinstallationer i badrum" som finns att ladda ner gratis från deras webbshop.
  Frågor kring standarder besvaras av SEK Svensk Elstandard.

  Du kan också ta kontakt med ett registrerat elinstallationsföretag för att få svar på elinstallationsfrågor.

  Här kan du kolla om ett elinstallationsföretag är registrerat hos oss 

 • Jag har köpt en lampa som enligt förpackningen ska vara anpassad för badrum. Men det saknas information om produktens IP-klass. Kan jag använda den i badrummet ändå?

  Nej, du ska inte använda den i badrummet. Saknas IP-klassning är produkten inte lämplig att ha i ett badrum då man helt enkelt inte vet hur väl skyddad den är mot vatten. Kontakta återförsäljaren angående den undermåliga märkningen.

 • Det ska framgå av armaturens montageanvisningar om den behöver jordas eller inte. Behöver den inte jordas ska den vara dubbelisolerad och ha ”dubbelramen” som symbol på märkplåten. Dubbelramen ser ut som två kvadrater, en inuti den andra.

 • Beroende på förutsättningarna kan båda metoderna användas. I bad- och duschutrymmen ska anordningar anslutas så att säkerhetsnivån minst motsvarar den i kapitel 701 i standarden SS 436 40 00 utgåva 3. 

  Fast anslutning av anordning såväl som installation av ett nytt vägguttag är arbete som endast får utföras av registrerat elinstallationsföretag. Kontakta ett elinstallationsföretag så kommer du att få hjälp på bästa sätt.

  Här kan du kolla om ett elinstallationsföretag är registrerat hos oss

 • Under vissa förutsättningar kan en kristallkrona installeras och användas i ett badrum.

  En riskbedömning behöver göras av ett registrerat elinstallationsföretag som även kan hjälpa till med installationen.

  Ta kontakt med ett registrerat elinstallationsföretag så kan de hjälpa dig med bedömningar och utförande. Frågor kring standarder besvaras av SEK Svensk elstandard.

 • Vad säger föreskrifterna om placering av en tvättmaskin i direkt anslutning till duschplatsen? Det är bara duschförhänget som eventuellt stoppar vattenbesprutning av maskinen. Vad är det  för IP-klass på en tvättmaskin? 

  Du kan läsa om detta i SEK Svensk elstandards broschyr "Elinstallationer i badrum" som finns att ladda ner gratis från deras webbshop. Frågor kring tolkning av elinstallationsreglerna besvaras av SEK Svensk elstandard.

  SEK Svensk elstandards broschyr "Elinstallationer i badrum"

 • Jag har fått mitt badrum renoverat och bland annat installerat elektrisk golvvärme. Vid besiktning anmärktes det på att det inte fanns någon jordfelsbrytare inkopplad. Är elinstallationsföretaget skyldigt att koppla in jordfelsbrytare när de installerar elektrisk golvvärme för 230 V?

  Ja, elinstallationsföretaget är i praktiken skyldigt att koppla in jordfelsbrytare. De ska utföra elinstallationer enligt gällande föreskrifter samt kontrollera att installationerna uppfyller föreskrifternas krav innan de tas i bruk. Föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1 ställer krav på att säkerhetsnivån i installationen minst ska hålla samma nivå som anges i standarden SS 436 40 00 utgåva 4. I den standarden finns ett krav på att golvvärme ska vara skyddad av jordfelsbrytare.

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1

 • Vi har köpt en ny tvättmaskin med stickpropp. Den ska installeras av butiken i befintligt fast inkoppling, då vårt hus är gammalt och saknar eluttag för tvättmaskin där den ska stå. Jag har läst att om man klipper bort stickproppen och gör en fast installation så kan det innebära att CE-märkningen inte gäller eftersom maskinen är ändrad. Vad ska jag göra?

  Förr var det vanligt med fast anslutna tvättmaskiner, som var anslutna direkt till elanläggningen istället för med stickpropp. Numera är de flesta elprodukter som till exempel tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare försedda med stickproppsanslutning. Det kan ställa till det för den som bor i ett gammalt hus och saknar eluttag där tvättmaskinen ska stå.

  Följ tillverkarens anvisningar

  Om tillverkaren av tvättmaskinen medger att sladden kapas och ansluts fast in i elanläggningen kan man göra det. Vissa tvättmaskinstillverkare tillåter att stickproppen klipps bort. Det ska i så fall stå uttryckt i tvättmaskinens dokumentation. Om tillverkaren inte tillåter det så behöver du istället få ett jordat uttag som skyddas av jordfelsbrytare installerat där du vill ha tvättmaskinen.

  Se upp med CE-märkningen

  Tänk på att om du klipper bort stickproppen på en produkt som tillverkaren inte medger är lämplig för den typen av användning eller installation, kan du ha brutit CE-märkningen i och med att du ändrade produkten. Var uppmärksam på detta och läs tillverkarens anvisningar noggrant.  

  Tänk på att både installation av nya vägguttag och fast installation av tvättmaskin, direkt till elanläggningen är elinstallationsarbeten som du som privatperson inte får göra själv. Det får bara utföras av ett elinstallationsföretag. 

  Här kan du kolla om ett elinstallationsföretag är registrerat hos oss

 • Min nya tvättmaskinen har sladd med stickpropp men sladden räcker inte till eluttaget. En elfirma jag pratade med säger att en elinstallatör inte får byta elsladden på en tvättmaskin. Däremot är det okej med en jordad skarvsladd som ansluts i vägguttaget. Stämmer det?

  Det är riktigt att man inte får byta ut sladden till en apparat utan vidare. Grundläggande för elektriska produkter är att tillverkarens anvisningar ska följas. Är apparaten levererad med en sladd som är avsedd för fast anslutning så ska det tydligt framgå i montageanvisningarna om man får byta ut sladden.

  Att ansluta tvättmaskinen med en förlängningssladd är tillåtet, givet att det är en sladd som är avsedd för ändamålet. I badrum ska dock inte förlängningssladd användas.

 • Det finns inga detaljregler om detta i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter. Anläggningen ska uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis enligt 2 kapitlet 1 § ELSÄK-FS 2022:1. Enklaste sättet att uppnå god elsäkerhetsteknisk praxis är att utföra anläggningen enligt svensk standard. I detta fall SS 436 40 00, utgåva 4, Elinstallationsreglerna.

  Standardens fordran på jordfelsbrytare omfattar allmänuttag upp till 32A som används av ordinär person, flyttbar elmateriel upp till 32A som används utomhus samt kretsar som matar ljusarmaturer i bostäder. Vidare omfattas vissa särskilda slag av installationer eller utrymmen -exempelvis badrum.

 • Om det inte sitter någon jordfelsbrytare i din lägenhet och det dessutom funnits en tvättmaskin i badrummet tidigare så är det inget formellt krav på att installera en jordfelsbrytare i samband med att du byter tvättmaskin.

  Men om tvättmaskinen ansluts med stickpropp i ett vägguttag behöver uttaget vara skyddat av en jordfelsbrytare.

 • När du använder dammsugaren ska du se till att du inte suger på en fuktig yta om inte dammsugaren är särskilt anpassad för ändamålet. Använd i första hand uttag som skyddas av jordfelsbrytare, som till exempel uttaget i badrummet. Se till att alla ytor i badrummet är torra och att inte kabeln kläms i dörren.

 • I vårt nyrenoverade badrum har entreprenören dragit en kabel genom ett hål i kaklet. Kabelskyddet slutar innanför kakelkanten och de tre ledningarna som kommer ut har alltså direktkontakt med kakelkanten.

  Badrumsentreprenören har också installerat golvvärme. Något kvalitetsintyg eller intyg om vem som gjort elarbetet har vi inte fått. Är detta rätt?

  Du som innehavare är ansvarig för att din elanläggning är säker. Eftersom du har konstaterat troliga brister i elinstallationen är du ansvarig för att dessa åtgärdas. 

  Det är alltid viktigt att du vid åtgärdande av brister eller vid utförande av elinstallationer anlitar ett registrerat elinstallationsföretag. Eftersom det inte finns några krav på särskilda elsäkerhetsintyg behöver du komma överens med elinstallationsföretaget om vilka intyg du vill ha när jobbet är klart.

  Här kan du kolla om ett elinstallationsföretag är registrerat hos oss

Senast granskad: 2022-11-18