Nyrenoverat badrum med spotlights i taket.

Installation av el i bad- och duschrum

I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en fuktig miljö där det kan finnas många jordade föremål. Ska du renovera eller reparera elen i badrummet? Då finns det en del saker du behöver tänka på.

Anlita ett elföretag

Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder, alternativt för typen "begränsad lågspänning". Det betyder att företaget får utföra arbete hemma hos dig. Du kan enkelt kolla upp detta i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Särskilda krav på fuktskydd

Alla elektriska produkter som används i badrummet ska vara anpassade för att klara av den fukt som finns där. Elmateriel och elprodukter som ska användas i bad- eller duschrum ska vara märkta med rätt IP-klass. Vilken IP-klass elmateriel eller produkter ska ha beror på var i utrymmet de ska installeras – i vilket område.

Fuktiga utrymmen såsom bad- och duschrum är indelade i områden, där särskilda regler gäller för hur installationer ska utföras. Områdena är definierade utifrån hur mycket vatten som kan förekomma i de olika delarna av badrummet. Nära duschen eller badkaret är det fuktigaste området. Där ska eventuella apparater vara fast anslutna. Det innebär att uttag och apparater med stickpropp inte ska finnas i det området.

Principen är: Ju fuktigare eller blötare, desto högre fuktskydd (IP-klass).

LÄS MER: IP-klasser för märkning av fuktskydd

Vägguttag i bad- och duschrum

Uttag i bad- och duschrum ska skyddas av jordfelsbrytare och får inte placeras var som helst. Tidigare var det vanligt med speciella uttag avsedda för rakapparater. De uttagen behövde inte skyddas av jordfelsbrytare.

Använd bara uttagen till det de är avsedda för

Var noga med att använda eluttagen i badrummet till det som de är avsedda för. En god vana kan vara att dra ut sladden ur uttaget när du inte använder apparaterna i badrummet. På så sätt undviker du att till exempel barn använder dem felaktigt.

Dra inte in en skarvsladd i badrummet

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd som är ansluten i ett eluttag i ett annat rum, till exempel för hårfön eller tvättmaskin. Det är farligt och kan leda till olyckor, speciellt om uttaget är ojordat och inte skyddas av jordfelsbrytare.

Bubbelbadkar och ångduschar

Många bubbelbadkar och duschar har funktioner som kräver elektrisk anslutning. Dessa produkter ska vara gjorda för fast anslutning; de ska alltså inte ha stickpropp för anslutning till ett vanligt vägguttag. Badkaret eller duschen ska också vara CE-märkt.

Om du har köpt en dusch eller ett badkar med funktioner som behöver ström för att fungera, hör av dig till ett registrerat elinstallationsföretag för att få det installerat.

Vanliga frågor om el i badrum

Senast granskad: 2022-11-18