Tomma stolar i föreläsningssal

Utbildningsmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial som lämpar sig för undervisning och yrkesvägledning inom elområdet. Syftet är att blivande elinstallatörer ska få kunskap om vad som gäller när det är dags att ta steget ut i arbetslivet.

Information om yrket - Auktorisation som elinstallatör

Utbildningsmaterialet "Auktorisation som elinstallatör" beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Tanken är att du ska kunna använda materialet i din undervisning eller yrkesvägledning av blivande elinstallatörer.

Materialet består av en utbildningspresentation (powerpoint) och en lärarhandledning. Handledningen innehåller vägledning till dig som lärare samt tips och förslag på fördjupad information. Här kan du själv välja ut de delar som passar bäst.

Ladda ner materialet kostnadsfritt

Handbok för elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket har även tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver reglerna för elinstallationsarbete. Använd den gärna i din undervisning! Handboken går att ladda ner utan kostnad.

Handbok för elinstallationsföretag

Mer information

Senast granskad: 2023-03-30