Byta vägguttag

De flesta elarbeten måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten, som att byta ett befintligt vägguttag för högst 16 A, kan du få utföra själv.

Du får endast byta, inte flytta på vägguttaget, och du får bara göra det om du har kunskap om hur du ska göra. Är du det minsta osäker ska du alltid kontakta ett elinstallationsföretag. Felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

Vad betyder byta?

Vi börjar med att reda ut vad begreppet "byta" betyder genom en kort film.

Bryt strömmen

Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten, till exempel med en bordslampa eller hårfön som du vet fungerar.

Byte från ojordade till jordade uttag får du inte göra själv

Byte från ojordade uttag till jordade får endast utföras av ett elinstallationsföretag. Det är heller inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-06-16