Registrera ett elföretag

Gör ditt företag elarbeten på annans anläggning? Vad krävs av företaget då? Är det samma regler för svenska och utländska företag?

Se filmerna och lär dig mer!

Svenska företag som vill göra elarbeten i Sverige

Utländska företag som vill göra elarbeten i Sverige

Företag som gör elinstallationsarbeten måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det gäller alla företag som gör elarbeten i Sverige.

Senast granskad: 2024-01-02