Kvinna med skjorta och hjälm står med en mapp med papper vid ett ställverk.

Vilka krav ska elföretagen uppfylla?

Det finns ett antal krav som elinstallationsföretag behöver uppfylla. Det finns även krav på hur elinstallationer ska vara utförda. Det är alltid företaget som utför arbetet som är skyldig att se till att kraven uppfylls.

Elinstallationsföretag behöver uppfylla följande krav enligt de lagar och regler som finns:

 • Företaget ska ha ett egenkontrollprogram.
 • Företaget ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.
 • Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Utför du endast arbete på egen anläggning behöver du inte registrera dig.
 • Företag som arbetar på annans anläggning ska uppge en kontaktperson som är den person i företaget som Elsäkerhetsverket kan kontakta vid exempelvis tillsyn. Denna person kan vara elinstallatören för regelefterlevnad eller någon annan.

Vissa undantag från kraven finns. Läs mer i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete (2017:3).

Krav på utförande av elinstallationer

Elinstallationsarbete ska alltid utföras på ett sådant sätt att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Det är elinstallationsföretaget som ansvarar för att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler.

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på en elanläggning:

 • ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt.
 • utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.
 • utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
 • se till att endast personer med auktorisation som elinstallatör eller andra personer som omfattas av företagets egenkontrollprogram utför elinstallationsarbetet.

Anläggningsinnehavaren är i sin tur skyldig att ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.

Vilka företag räknas som elinstallationsföretag?

Alla som någon gång yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det gäller även dig som utför arbete på egen anläggning, oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i. Förutom de mer klassiska elföretagen kan även företag inom ett stort antal branscher klassas som elinstallationsföretag. Några exempel är:

 • industri och verkstäder
 • järnvägsentreprenörer
 • byggfirmor
 • fastighetsskötare
 • hissinstallatörer
 • kyl-, värme- och ventilationsföretag 
 • elnätsbolag
 • myndigheter
 • kommuner och landsting

Observera att det bara är elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning som behöver registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

Lagar och regler att känna till

El är farligt och för att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar, är det reglerat hur och av vem elinstallationsarbete för utföras i Sverige. Elinstallationsföretag omfattas av följande lagar och regler:

Alla företag ska känna till vilka regler som gäller och se till att företaget följer dem. Företaget ska också regelbundet kontrollera om reglerna ändras och i så fall anpassa sig efter det.

Senast granskad: 2022-06-08