ELSÄK-FS 2011:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel.

ELSÄK-FS 2011:2 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2012-02-01

Senast granskad: 2019-05-02