Tre kor i hage med elektriskt stängsel.

Elstängselaggregat

Elstängselaggregat och installation av dessa är tillverkarens ansvar att se till att regelverket följs. Är aggregatet och installationen i enlighet med harmoniserad standard antas säkerhetskraven vara uppfyllda.

Standarden SS-EN60335-2-76 säger att elstängselapparater inte ska avge mer än fem joule vid 50- 500 Ohm. Vid denna nivå är energin som avges så pass låg att den inte utgör en direkt fara för en vuxen frisk människa men ändå uppfyller funktionen för att hålla djur på rätt sida om stängslet.

Starka aggregat (uppfyller inte säkerhetsnivån i standarden)

Elsäkerhetsverket har skrivit en föreskrift om elstängsel. Denna föreskrift gör det möjligt att sätta aggregat på den svenska marknaden som inte uppfyller säkerhetskraven i standarden SS-EN60335-2-76.

Den ekonomiska aktör som vill sätta dessa aggregat på den svenska marknaden kan ansöka om tillstånd för detta hos Elsäkerhetsverket och samtidigt redogöra för hur han avser att tillse en motsvarande säkerhet för detta aggregat som de aggregat som följer standard har.

Senast granskad: 2024-02-07