Handbok för innehavare av elanläggningar, utgåva 1

Handböcker.Som innehavare av en elanläggning har du ett stort ansvar för att se till att din elanläggning är säker och att ingen kommer till skada på grund av den. För att du ska kunna ta det ansvaret behöver du ha kännedom om både din elanläggning och om det regelverk du förväntas följa. Elsäkerhetsverket har tagit fram denna handbok för att underlätta för alla som är innehavare av en elanläggning.

Om publikationen

Handbok för innehavare av elanläggningar
  • Sidantal:104
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:1,05 MB
Ladda ner

Den här publikationen är utgåva 1 av Elsäkerhetsverkets Handbok för innehavare av elanläggningar, utgiven i mars 2021. Den har justerats något sedan en första version av handboken gavs ut i januari 2021.

Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-01-28