Mars 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket – mars 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Porträttbild Karin Sjöberg.

LEDARE - fortlöpande dialog är viktig i arbetet med nya föreskrifter

Att skapa ändamålsenliga regler som fungerar i praktiken kräver flera olika kompetenser. Framgångsreceptet stavas kommunikation, samarbete över yrkesgränserna och en ständigt pågående dialog med de som berörs av...

Domarklubba framför lagbok.

Dags för granskning av remissvar

I slutet av 2021 remitterade Elsäkerhetsverket förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar...

Orebro, Sweden - April 7, 2018: Aerial view of a neighborhood with single family houses constructed during the 1920s.

Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds

Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen som pågår för fullt, ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Syftet är...

Porträttbild på Monica Björk.

Återbruk i byggbranschen kan skapa affärsmöjligheter

Monica Björk har jobbat med samhällsfrågor i hela sitt liv. Sedan fyra år tillbaka basar hon för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Och sedan årsskiftet är hon en av medlemmarna i Elsäkerhetsverkets...

Abstrakt bild på jorden och elnät.

Elektrifieringsstrategin - en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för elektrifiering. Förslaget till strategin har tagits fram av en arbetsgrupp ledd av Infrastrukturdepartementet, där ett flertal departement och myndigheter...

Elektriker i ett kök vid en spishäll.

Dyrt att anlita elföretag – största orsaken till olagligt elarbete i hemmen

En färsk undersökning kring kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet som Elsäkerhetsverket gjort, visar att olagliga elarbeten minskat något sedan 2017. Det är också fler som kollar att elföretaget...

Porträttbild på Kia Wiklundh.

Hon förebygger telekonflikter

Vad händer i samhället om mobilnätet inte fungerar, om det inte finns fungerande TV- och radioutsändningar och om inte försvarets kommunikation fungerar? Det vill man inte gärna tänka på, men för Kia Wiklundh är det...

Närbild på elbil som laddas.

Elsäkerhetsverket provar laddboxar till elbilar

Under 2021 registrerades 60 638 nya elbilar hos Transportstyrelsen. Detta innebär att allt fler villaägare installerar laddboxar i sina hem. Men hur ser elsäkerheten ut? Elsäkerhetsverket undersöker sex av de...

Tullarbetare i hamn med skepp i bakgrunden.

Fem korta om import och regelverk

Elsäkerhetsverket får ofta frågor om regelverket för att importera elektriska produkter. Vi ställer här fem frågor om vad som gäller för att importera elprodukter till Sverige från ett annat land, svarar på frågorna...

Närbild på en antik kulram.

Året som gått - 2021

Under 2021 har Elsäkerhetsverket bland annat tagit fram med filmer och handböcker för att öka allmänhetens kännedom om farorna med el och för att stärka en kultur i branschen som förhindrar elolyckor. I...

Senast granskad: 2022-03-22