Inspektör på tillsyn av kraftledning.

Elrelaterad dödsolycka 2023 - vid arbete på kraftledning

Under 2023 omkom en person i en elolycka i samband med ett kraftledningsbygge. Statistiken som Elsäkerhetsverket sammanfattade 2023 visar att de flesta elolyckor för yrkesverksamma sker inom byggverksamhet och tillverkning.

Antalet omkomna under 2000-talet är i medeltal 4 personer per år och de senaste 10 åren i medeltal 2 personer per år. Dödsolyckorna är nästan lika fördelade på högspänning som lågspänning. De senaste fem årens dödsolyckor har handlat om yrkesverksamma som utfört elarbeten på högspänningsledningar, elarbete i kabelskåp, induktion i samband med kraftledningsbygge och drift- och underhållsarbete på kraftledningar, personer som klättrat på tåg eller vistats på spårområden.

- Det är viktigt att elinstallationsföretagen tar sitt ansvar genom arbetsmiljöarbetet och arbetet med säkerhetskultur. Lika viktigt är att nå ut med information till alla anläggningsinnehavare, om ansvaret de har för att anläggningen är säker att arbeta på och säker att använda, säger Peter Tunell inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Tidspress och stress vanliga orsaker

Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor som kom i maj 2023, visar att orsakerna bakom elolyckor ofta handlar om att rutiner inte följs men, också att brist på kunskap och bristande anläggningskännedom ökar bland olycksorsakerna. Orsaken till det uppges framförallt vara slarv, stress och tidspress. Benägenheten att rapportera elolyckor till arbetsgivaren har också minskat.

- Uppfattningen bland elektriker att stress är orsaken, har ökat från 57 procent (2017) till 76 procent. Tidspress är den orsak som har ökat mest och som har gått från 29 procent (2017) till 61 procent, säger Peter Tunell.

Rutiner brister

De rutiner som inte följts vid olycksfallstillfället är framförallt att man inte spänningsprovat.

- Hela 78 procent uppger att elolyckorna beror på slarv och 59 procent att man inte spänningsprovat. 44 procent anger att man inte får/kan koppla bort strömmen. Bristfällig kompetens eller att man ”genar i kurvorna”, spelar också in i olycksstatistiken. Konsekvenserna vid strömgenomgång och andra elolyckor kan av förklarliga skäl bli svåra, när man exempelvis jobbar på stora kraftledningsnät, säger Peter Tunell.

Bakgrundsfakta

Från och med 2023 hämtar Elsäkerhetsverket in statistikunderlag från Försäkringskassan. Statistikunderlaget omfattar fler år bakåt i tiden för att fånga trender och förändringar. Senaste rapporten som Elsäkerhetsverket publicerade i maj 2023 baserar sig på de elolyckor som rapporterats under föregående år 2022.

Relaterad information

Rapport Elolyckor 2022

Handbok arbete vid risk för elektrisk fara

Kontakt för mer information

Peter Tunell, inspektör Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

 

Senast granskad: 2024-01-09