Varningsskylt vid bangård.

Klättring på tåg orsak bakom dödsolycka 2022

De anmälningar som kommit till Elsäkerhetsverket 2022 visar att det skedde ett dödsfall i samband med en elolycka under året. En ung man förolyckades i samband med att han vistades på ett spårområde för tågtrafik.

Den tragiska olyckan skedde i samband med att den unga mannen klättrade upp på tågvagnarna för att fotografera en kompis A-traktor. Han omkom när han kom i kontakt med de strömförande ledningarna och då fick ström genom kroppen. Tyvärr sker klättring på vagnar och andra anläggningsdelar på järnvägen i princip varje år och leder till olyckor med svåra brännskador eller dödsfall. I majoriteten av dessa elolyckor handlar det om unga personer och rent oförstånd.

- Det är oerhört tragiskt när personer omkommer av en sån här orsak. Att vistas olovligt i ett spårområde är livsfarligt. Spänningen i ledningarna ovanför är så hög att det inte behövs direktkontakt för att få ström i sig. Det handlar om dödlig spänning på 16 000 volt, säger Peter Tunell vid Elsäkerhetsverket.

Spårområden förenat med livsfara

Problemen handlar inte bara om personer som klättrar på tåg, utan också de som går på spåren eller genar över dem. Strömmen är alltid påslagen i kontaktledningar även när tåg står stilla. Regn eller fukt i luften gör det hela ännu farligare, eftersom risken för överföring och induktion ökar. Trafikverket har senaste åren satsat på åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in på spårområden, men det går dock aldrig att fullständigt avskärma järnvägen.

Även andra typer av olovlig vistelse i elanläggningar kan ge svåra skador och vara förenat med livsfara. Under sommaren skedde en allvarlig elolycka vid en högspänningsanläggning då tre ungdomar klättrade upp i en fackverksstolpe, en stolpe med plattformar i övergång mellan luftlinje och kabel på 70kV. En av personerna kom in i riskområdet och fick allvarliga brännskador av strömgenomgång.

Fakta

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift, samt från privatpersoner. I myndighetens databas finns uppgifter om dödsfall på grund av el från 1898 fram till idag.
I maj 2023 kommer en ny rapport som visar hela statistiken för elolyckor 2022.

 

 

Mer information webbsidor

Mer information kontakt

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-01-04