Elsäkerhetsverkets generaldirektör Anders Persson.

Anders Persson ny styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard

Vid SEK Svensk Elstandards årsmöte den 20 april valdes Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, att efterträda Stina Wallström som ny styrelseordförande.

Stina Wallström, IKEA, har haft rollen som styrelseordförande sedan 2018 och var tidigare ledamot i Elsäkerhetsverkets insynsråd, Elsäkerhetsrådet. Nu tar Anders Persson GD vid Elsäkerhetsverket över uppdraget och säger så här om att ta över rodret som styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard.

- Standardiseringen är en fantastisk gräsrotsorganisation som samlar världens alla experter för att utveckla säkra och effektiva produkter och tjänster som fungerar tillsammans. Elsäkerhetsverket har varit aktiva i arbetet på alla nivåer sedan länge och jag är glad för förtroendet att leda styrelsens arbete i SEK Svensk Elstandard, säger Anders Persson.

Anders Persson är generaldirektör för Elsäkerhetsverket sedan 2020 och antar nu rollen som ordförande i SEK Styrelse.

Fakta om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

 

Mer information kontakt

Anders Persson

Generaldirektör
Telefon: 010-168 05 03
E-post: anders.persson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-04-21