Juni 2023

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket - juni 2023

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Orangea tulpaner på ett fält.

LEDARE - Ett säkert vårtecken eller ett kommande ”vård”tecken?

Ett säkert vårtecken för min del har de senaste nio åren varit den årliga elolycksfallsrapporten. Jag har länge varit engagerad i att sammanställa statistiken till den rapport som vi släpper varje vår. I år har det...

Man ligger  på marken och håller om sin hjälm, räddningspersonal på plats.

Olyckor bland elyrken ökade 2022

Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökade förra året. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år.

Kvinna och en man med dator i industrimiljö.

Har ni koll på er egenkontroll?

Har ni ett egenkontrollprogram på plats, eller står ni i färd med att ta fram ett? Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste uppfylla kravet gällande egenkontrollprogram och arbeta enligt de system och...

Summer in Visby at Gotland, Baltic Sea Sweden

Elsäkerhetsverket i Almedalen

Under Almedalsveckan håller Brandskyddsföreningen seminarier på Gotlands museum. Där deltar Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, för att ge myndighetens syn på vilka utmaningar som finns med att...

Man med skjorta sitter vid ett bord och skriver anteckningar med en skyddshjälm vid sidan om sig.

Fortsättningsprojekt riktat mot oregistrerade elinstallationsföretag

Under förra året avslutades projektet med att utreda antalet oregistrerade elinstallationsföretag och ta fram metoder för att hitta dessa.

Tullarbetare i hamn med skepp i bakgrunden.

Film om regler för tillverkning och import av elektriska produkter

Nu har vi tagit fram en film som riktar sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar elektriska produkter. Syftet är att förtydliga genom exempel vilka regler som gäller. Utbildningen utgår från...

Flera äldre lysrör.

Gamla lysrör fasas ut och nya LED-rör tar plats

Äldre lysrör innehåller kvicksilver och de är heller inte så energieffektiva. Med detta som bakgrund pågår en utfasning i Europa där nya energisnåla LED-lysrör monteras upp i till exempel våra hem, industrilokaler...

Porträttbild av Elisabet Erlandsson.

Att vara kvinnlig lärare i mansdominerad bransch

Barn som växer upp på en bondgård och gillar att meka har alla möjligheter att lära sig hantera verktyg och undersöka hur saker och ting hänger ihop tekniskt. Kanske uppväxten på landet är grunden till att Elisabet...

Ett vitt paragraftecken står intill en öppnad laptop, där en person sitter och skriver vid tangentbordet.

Kartläggning av kunskapsläget om regelverk

Under 2023 ska Elsäkerhetsverket kartlägga kunskapsläget gällande regelverk hos registrerade elinstallationsföretag och utbildningsanordnare, samt ta fram informationsinsatser riktade till nyregistrerade företag.

Varningsskylt explosionsfarlig miljö.

Kabelförskruvning i explosionsfarlig miljö klarar inte kraven

Ett Nordiskt projekt med syfte att testa produkter för explosionsfarlig miljö, så kallad ATEX, är i slutfasen. Produkten som granskats är kabelförskruvning som används då kablar ska dras genom en vägg. Det är en...

En man med en mobiltelefon intill en sändarmast.

E-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar

I mars lanserade Elsäkerhetsverket en ny e-tjänst för anmälan av Elektromagnetiska störningar, så kallade EMC-störningar. Tjänsten är till för den som upplever att en elanläggning eller elprodukter i en elanläggning...

Senast granskad: 2023-06-21