Tillsyn vid ett ställverk.

Elsäkerhetsverket söker nya medarbetare

Just nu sker en omfattande elektrifiering i Sverige. Stora mängder fossilfri elproduktion planeras. Nya elanläggningar uppförs och fler elprodukter når marknaden. Ny teknik och ökad marknadsvolym lockar nya aktörer till elområdet. Elsäkerhetsverket behöver kunna möta denna utveckling. Vill du vara med på vår resa?

Vi söker en elinspektör, en expert inom kraftsystem och en expert inom elektromagnetisk kompatibilitet. Samtliga tjänster är placerade på vårt kontor i Umeå även om alternativ placeringsort kan diskuteras.

Sista ansökningsdagen är den 30 april.

Elsäkerhetsverket har som mål att göra elen trygg och störningsfri. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medvetna om farorna med el. Vi är också tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Vi är en liten, modern och samarbetsinriktad myndighet som har täta kontakter med branschen. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kompetenta medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.

Till ansökan

Senast granskad: 2024-04-10