Närbild på elbil som laddas med ansluten laddkabel.

Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.

Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Varför förbud att säljas?

Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

- Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En laddstation ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.

Vad innebär förbudet?

Tillverkaren ska återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.

Hur ska du som privatperson tänka nu?

Nu är det upp till tillverkaren att återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman.

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor.

Projektet laddboxar – vad händer?

Projektet med samtliga testade laddboxar avslutas inom några veckor och då publiceras en projektrapport på elsäkerhetsverket.se. Myndigheten kommer i samband med det att skicka ut ett pressmeddelande där provning, resultat och analys presenteras.

Vanliga frågor och svar

Vi uppdaterar dessa frågor kontinuerligt.

 • Du ska inte installera produkten. Tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter.

 • Garo – GLBDCM-T222WO

  CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050

  Charge Amps – Halo

  Wallbox – Pulsar Plus

  Easee – Home

  Zaptec – Go

 • Elsäkerhetsverket har begränsade resurser för sin marknadskontroll vilket innebär att vi får prova ett urval av de produktmodeller som finns på marknaden. Urvalet är gjort utifrån vad som vi uppfattat  vara bland de vanligast förekommande modellerna och populära modeller på marknaden.

 • Vi har provat någon enstaka laddbox tidigare. På grund av kraftigt ökad efterfrågan och utbud har vi nu valt att testa flera laddboxar samtidigt. Denna gång har provningen omfattat 6 laddboxar av olika märken.

 • Det är inget du måste göra, men det är bra att sätta sig in i varför produkten har fått försäljningsförbud. Då kan du vara uppmärksam på förändringar i produktens funktion som kan vara farlig. Du kan även kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter. 

  Läs vår broschyr När du har köpt en produkt som har brister.  

  Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Ett försäljningsförbud innebär att ingen kommersiell aktör, vare sig tillverkare, distributör eller återförsäljare, får sälja produkten på den marknad där försäljningsförbud gäller.

  Fakta om försäljningsförbud.  

 • Vårt uppdrag är att värna om konsumenternas säkerhet och vi kan inte vänta med att fatta beslut tills någon olycka inträffat. Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Eftersom tillverkaren inte visat med provning att man klarar säkerhetskraven kan i värsta fall ett fel i den anslutna bilen orsaka följdskador på person eller egendom. I närtid bedömer vi inte en förhöjd risk men de brister som finns över tid (+1år) skulle kunna innebära fara. Det är dessa brister Easee är ålagda att hantera inom en 12-månaders period. Därför bedömer vi att bristerna i förlängningen medför en risk för brand eller elolycka.

 • Nej, ett försäljningsförbud är inte detsamma som användningsförbud. Om en produkt skulle få så kallat användningsförbud skulle Elsäkerhetsverket beslutat om krav på tillverkaren att återkalla produkten från konsument.

 • Då ska du kontakta din leverantör och reklamera produkten. Tillverkaren ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

 • Som bostadsrättsförening har man ett ansvar enligt ELSÄK-FS 2022:3 att ha dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll. Det kan därför redan vid offerbegäran vara bra se till att det finns instruktioner för det underhåll som krävs. Till exempel kontroll av jordfelsbrytare.

  Du behöver själv skriva vilken ytterligare dokumentation som du vill att de överlämnar när arbetet är klart i avtalet med elinstallationsföretaget, till exempel säkerhets- och bruksanvisningar och anvisningar om hur du ska underhålla laddningspunkten.

  Du ska dessutom kunna tillhandahålla nödvändig information om din elanläggning till dem som ska arbeta med anläggningen.

 • Myndigheter godkänner inte produkter utan ansvaret för produktsäkerheten ligger hos tillverkaren. Samma produktregelverk gäller inom hela EU och EES.

   

 • Ja, man kan fortsätta använda sin laddbox enligt tillverkarens anvisningar. Ett försäljningsförbud innebär inte användningsförbud. Man ska vara observant på eventuella avvikelser från normal funktion på installerad och inkopplad utrustning. Risken för tillbud är inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den.

 • Nej, kraven är harmoniserade inom EU/ESS vilket innebär att samma krav gäller i alla dessa länder.

 • Vänd dig till en installatör som du har förtroende för. Som konsument ska man kontrollera att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Kontrollera även om laddboxen behöver en separat jordfelsbrytare eller om det finns inbyggt. Prata gärna med installatören om den önskade placeringen av boxen är lämplig innan köp.  

 • Det är många saker som behövs kontrolleras. Det man kan kontrollera som konsument, och ska kontrollera, är att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär även att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Produkter som ska säljas på den svenska marknaden ska normalt sett ha en bruksanvisning på svenska. Om produkten har trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet och då är det tillåtet att ersätta svensk bruksanvisning med en bruksanvisning på engelska. Produkter som inte är märkta på rätt sätt eller saknar bruksanvisning kan man misstänka även har andra brister.

   

 • Produkter som är avsedda att säljas på den svenska marknaden ska normalt ha en bruksanvisning på svenska. Men om produkten har inbyggd trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet som enbart ställer krav på engelsk bruksanvisning.

 • Det är ett krav enligt elinstallationsreglerna att laddpunkten är skyddad av en jordfelsbrytare, antingen inbyggd i produkten eller separat monterad i elanläggningen. Avsaknad av jordfelsbrytare kan innebära en risk för människor, husdjur och egendom i händelse av att det blir fel på laddboxen eller det som är anslutet till den.

 • Nej, tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Nej, de brister som finns på produkterna är inte synbara på utsidan.

 • Elsäkerhetsverket arbetar kontinuerligt med marknadskontroll, både när det gäller laddboxar liksom andra produkter.

 •  

   

  Kontakt

  Joel Lee Antman

  Inspektör marknadskontroll
  Telefon: 010-168 05 24
  E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

  Morgan Wojcik

  Inspektör marknadskontroll
  Telefon: 010-168 05 94
  E-post: morgan.wojcik@elsakerhetsverket.se

  Per Samuelsson

  Avdelningschef
  Telefon: 010-168 05 32
  E-post: per.samuelsson@elsakerhetsverket.se

  Mer information

  Andras webbplatser

  Senast granskad: 2023-03-15