ELSÄK-FS 2008:1 (konsoliderad version)

Status: Upphävda Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. Ändringar genom ELSÄK-FS 2010:1, ELSÄK-FS 2015:3 och ELSÄK-FS 2021:1 införda.

Fulltextversion

I detta dokument samlar vi alla gällande regler för ELSÄK-FS 2008:1. Denna version kan inte användas i rättssammanhang. Det är grundföreskrifterna och ändringsföreskrifterna som är de juridiskt gällande dokumenten.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-12-01