Exempel på behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i stora delar av Elsäkerhetsverkets verksamhet. Här hittar du några konkreta exempel på när vi kan behandla personuppgifter om dig.

Exempel 1

Du gör en anmälan på vår webbsida om en farlig elprodukt och väljer att lämna dina kontaktuppgifter i samband med anmälan. Din anmälan kommer att diarieföras och lagras för arkivering när ärendet är avslutat. Eftersom det förekommer personuppgifter i anmälan så sker en behandling av dina personuppgifter.

Exempel 2

Du skickar en fråga till oss via vårt frågeverktyg Frågor och svar. Du väljer att skriva under din fråga med din e-postsignatur som innehåller ditt namn, telefonnummer och befattning. Efter att vi besvarat din fråga kommer frågan och svaret att sparas av oss och gallras (raderas) efter två år. Eftersom det förekommer personuppgifter i frågeformuläret så sker en behandling av dina personuppgifter.

Exempel 3

Du har registrerat ditt företag i vårt register över elinstallationsföretag och i samband med detta lämnat dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och kanske e-postadress). Din anmälan kommer att diarieföras av oss och dina kontaktuppgifter kommer att finnas i vårt företagsregister. Eftersom att det förekommer personuppgifter i handlingarna och i registret sker en behandling av dina personuppgifter.

Exempel 4

Du har ansökt om auktorisation som elinstallatör och i samband med detta skickat in alla de uppgifter som vi behöver för prövningen (namn, personnummer, adress, utbildningshandlingar, med mera). Din ansökan kommer att diarieföras av oss, tillsammans med alla övriga handlingar som skapas i ditt ärende, och sedan arkiveras när ärendet har avslutats. Eftersom att det förekommer personuppgifter i dina ansökan sker en behandling av dina personuppgifter.

Exempel 5

Du är kontaktperson för ett företag som vi utövar tillsyn över (tillsynsobjekt) och dina personuppgifter förekommer därför i ett tillsynsärende hos oss. Uppgifterna används för att kunna kommunicera med tillsynsobjektet i syfte att utreda ärendet och delge eventuella beslut som fattas. Ärendet kommer att diarieföras hos oss och lagras för arkivering när ärendet är avslutat. Eftersom det förekommer personuppgifter i ärendet sker en behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28