Kommer jag att kunna fortsätta att använda min laddbox från Easee?

ELEKTRISKA PRODUKTER

Vad händer efter den 14:de mars när företagets åtgärder ska vara införda? Kan boxarna fortsättas att användas då?

Sista datum för återrapportering av hur elsäkerhetsriskerna har eliminerats är den 14 mars. Det betyder inte att varje enskilt exemplar ska vara klart, men arbetet bör vara pågående och åtgärden vara tillräcklig.

Efter att Elsäkerhetsverket mottagit företagets återrapportering kommer vi att arbeta med att göra bedömning av hur riskerna har omhändertagits. Hur lång tid det tar beror på informationens omfattning men sannolikt kan det ta några veckor.

Beroende på vad bedömningen visar kan det vara så att vi också måste invänta den pågående processen i Förvaltningsrätten, där förhandlingar är inplanerade 24-25/4. Efter avslutade förhandlingar kommer det att dröja ytterligare några veckor innan rättens beslut kommer.

Elsäkerhetsverkets uppfattning är att de åtgärder som hittills har redovisats inte är tillräckliga för att eliminera konstruktionens elsäkerhetsrisker. Elsäkerhetsverket bedömer att de identifierade bristerna inte innebär en omedelbar fara för liv och egendom, men att riskerna ökar allteftersom produkten åldras.

Laddboxarna kommer fortsatt att kunna användas men användare ska vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och annat som kan indikera fel. Låt heller inte laddboxen var inkopplad till fordon eller annan utrustning när den inte används.

Här kan du läsa mer om laddboxprojektet.

Laddboxprojekt - har du en fråga? | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Senast granskad: 2024-03-04