Händer fångar upp vatten utomhus

Vår miljöpolicy

Elsäkerhetsverket ska i sitt miljöarbete utgå från gällande miljölagstiftning och sträva efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser.

Elsäkerhetsverket ska alltid i samarbete med intressenter och leverantörer väga in miljöhänsyn såväl i verkets tjänster som vid upphandling av de resurser verket behöver för att tillgodose sin dagliga verksamhet.

Miljöarbetet är varje individs enskild ansvar och ska bedrivas, utvecklas och utvärderas kontinuerligt genom alla medarbetares försorg.

Senast granskad: 2017-11-20