ELSÄK-FS 2011:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker.

ELSÄK-FS 2011:1 (pdf, 0,1 MB)

Gällande från: 2011-07-20

Genomför direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet.

Senast granskad: 2019-05-02