Tangentbord med olika tillgänglighetssymboler som tangenter.

Tillgänglighet för Kopplasäkert.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kopplasäkert.se. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp.

Det är Elsäkerhetsverket som står bakom tjänsten Kopplasäkert.se. Eftersom Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa om vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av Kopplasäkert.se inte är helt tillgängliga. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsens tillgänglighet, både i det dagliga arbetet med innehållet och i de mer tekniska delarna. Vilka kända problem som finns kan du läsa om längre ner på sidan.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du inte kan använda delar av Kopplasäkert.se och behöver få innehållet tillgänglighetsanpassat, kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan hjälpa dig. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med önskemål att få material tillgänglighetsanpassat

Rapportera problem i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på Kopplasäkert.se. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Beskriv gärna var du har hittat felet och vilket innehåll det är som du upplever som otillgängligt. Svarstiden är vanligtvis en vecka.

Skicka e-post till Elsäkerhetsverket med synpunkter på tillgängligheten

Anmäl vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Vilka problem finns?

Kopplasäkert.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de brister vi känner till. Vår ambition är att löpande åtgärda de tillgänglighetsproblem som finns.

  • I tjänsten finns länkar och knappar med ofullständig semantisk information.
  • I formuläret på sidan "Saknar du en produkt eller en miljö?" saknar rutan "Jag förstår att Elsäkerhetsverket behandlar mina personuppgifter” synlig och semantisk information om att den är obligatorisk. 
  • I formuläret saknas också funktionen att automatiskt fylla i fältet för e-post (autocomplete).
  • Alla element har inte HTML5-strukturelement för att beskriva deras roll på sidan.
  • Tjänsten fungerar inte om webbläsarens JavaScript funktion är inaktiverad och det finns ingen information om detta.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet (ETU AB). Granskningen har gjorts dels med hjälp av valideringsverktyg, dels med hjälp av manuella tester tillsammans med personer med olika typer av funktionsnedsättning. Testpersonerna har använt de hjälpmedel som ofta används på webben idag. Analysen har utgått från de internationella riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG 2.1) på nivåerna A och AA. Den senaste samlade bedömningen gjordes den 16 april 2020. Sedan dess har flera problem åtgärdats.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt, med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. De problem vi upptäcker åtgärdas löpande.

Webbplatsen publicerades den 26 maj 2020. Den här tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2024.

Senast granskad: 2024-02-14