Upphävda föreskrifter

Nummer Namn

ELSÄK-FS 2018:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

ELSÄK-FS 2016:5

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

ELSÄK-FS 2015:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

ELSÄK-FS 2015:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning.

ELSÄK-FS 2015:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.

ELSÄK-FS 2014:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer

ELSÄK-FS 2013:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer, ändrad genom ELSÄK-FS 2014:2 och ELSÄK-FS 2015:4

ELSÄK-FS 2010:4

Konsoliderad version

Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2) föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

ELSÄK-FS 2007:2

Elsäkerhetsverket föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

ELSÄK-FS 2007:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (Celex 32004L0108), upphäver ELSÄK-FS 2003:2

ELSÄK-FS 2006:4

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö (ELSÄK-FS 1995:6)

ELSÄK-FS 2006:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 1999:5)

ELSÄK-FS 2006:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda (ELSÄK-FS 2004:1) samt allmänna råd med kommentarer till ändringarna

ELSÄK-FS 2006:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

ELSÄK-FS 2004:1
English

The Swedish National Electrical Safety Boards Regulations regarding design and erection of electrical installations and general advice when applying these regulations

ELSÄK-FS 2004:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

ELSÄK-FS 2003:4 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa

ELSÄK-FS 2003:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1995:4) om elektrisk utrustning avsedd för explosionsfarlig miljö

ELSÄK-FS 2003:2  

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning

ELSÄK-FS 2003:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa

ELSÄK-FS 2001:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2000:1 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning (Celex 373L0023, 393L0068, 399L0005), ändrad genom ELSÄK-FS 2015:2

ELSÄK-FS 1999:5

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (Blå boken)

ELSÄK-FS 1995:6 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Celex 394L0009), ändrad genom ELSÄK-FS 2006:4

Senast granskad: 2021-11-04