ELSÄK-FS 1995:6

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 1995:6, som ändrats genom ELSÄK-FS 2006:4.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: 1995:6
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Upphävda
  • Språk: Svenska
  • Började gälla från och med: 1996-03-01
  • Upphävda från och med: 2016-04-20
  • Upphävda genom:
  • Ändrade genom:
Senast granskad: 2022-11-14