ELSÄK-FS 2008:1

Status: Upphävda

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2008:1, som ändrats genom ELSÄK-FS 2010:1, 2015:3 och 2021:1. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2008:1, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2008:1 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-12-01