Närbild på tågräls.

Anmäl driftstörning

Är du nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för järnvägs-, tunnelbane-, spårvägs- eller trådbussdrift? Då ska du anmäla driftstörningar till Elsäkerhetsverket. 

Driftstörningar som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten ska anmälas till Elsäkerhetsverket. Men det avses strömavbrott i en starkströmsanläggning där avbrottet lett till omfattande sakskador på anläggningen, på närliggande starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på rörledningar. Anmälan sker via vår e-tjänst.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmälan av driftstörning

Senast granskad: 2024-01-24