En dator på ett skrivbord, bredvid ligger ett block och en penna.

Skapa ett egenkontrollprogram

Företag och organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste enligt regelverket ha ett egenkontrollprogram för sin elinstallationsverksamhet. Egenkontrollprogrammet ska vara företagets egna system för att säkerställa att verksamhetens bedrivs enligt de krav som finns, exempelvis att elinstallationsarbete utförs och kontrolleras på rätt sätt och av personal med rätt kompetens.

Myndigheten har sammanställt ett stöd på webbplatsen utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. För er som står i färd med att starta upp ett elinstallationsföretag kan detta vara ett bra stöd för att förstå kravet på egenkontrollprogram lite bättre. Det kan också vara en bra hjälp för er som redan har ett egenkontrollprogram, men som vill uppdatera er inom området.

Egenkontroll

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram

Myndigheten har sammanställt ett stöd utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. 

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram.

Senast granskad: 2023-05-03