människa med dator i knät som handlar på nätet.

Elprodukter på nätet - Test 2020

Hösten 2020 genomförde Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringars Forskningsfond ett test av elprodukter inköpta från tre större marknadsplatser på nätet. Produkterna säljs av tillverkare utanför EU men beskrivs vara anpassade för att användas i Sverige. Sammanlagt köptes 28 produkter varav 26 inte uppfyllde säkerhetskraven. Alla produkter fick anmärkningar, många allvarliga med risk för elchock och brand. Flertalet produkter hade inte bara en utan flera anmärkningar.

Totalt visar produkttesterna på 108 anmärkningar varav 29 är allvarliga anmärkningar där det föreligger direkt fara vid användning. Bristerna är av den karaktären att de kan orsaka både elchock och brand. Produkterna saknar överlag ett tillförlitligt skydd mot elchock där vissa produkter inte har något skydd alls. Det innebär att produkten kan bli strömförande och direkt livsfarlig.

Många av produkterna har en felaktig dimension på stickproppen vilket kan orsaka brand då det kan uppstå gnistbildning om kontakten glappar. Det innebär också att man riskerar att komma åt spänningsförande delar. Många av produkterna har även brister gällande stickproppens hållbarhet vilket kan orsaka elchock då stift kan fasta i vägguttaget eller att spänningssatta delar blir beröringsbara.

Produkterna hade inte fått säljas i Sverige

Några av nattlamporna lockar till lek och tyvärr visar det sig att dessa också har många anmärkningar som kan leda till både elchock och brand. I stort sett alla produkter har fler än en brist som på olika sätt kan orsaka en skada. Eftersom det är fler brister på en och samma produkt ökar risken för allvarliga konsekvenser.

26 av produkterna i undersökningen hade fått beslut om försäljningsförbud om de hade sålts av företag inom Sverige eller EU. Då dessa sålts från företag utanför EU kan Elsäkerhetsverket inte fatta beslut om försäljningsförbud. Utifrån de tester och undersökningar som har gjorts tidigare och nu inom detta projekt så ser vi att produkter inköpta från denna typ av e-marknadsplatser i många fall inte uppfyller kraven. Dessa produkter kan vara direkt farliga att använda och skulle kunna orsaka allvarlig skada på person och egendom.

Privatimportens faror - samarbete med Sveriges Konsumenter

Elsäkerhetsverket samarbetar med Sveriges Konsumenter med syftet att öka kunskapen kring att köpa produkter på nätet. Att handla från länder utanför EU kan innebära risker, läs mer om samarbetet på Sveriges Konsumenters webbplats. Där kan du också fylla i ett formulär om du köpt en elprodukt med brister, underlaget används för att kartlägga farliga produkter.

Pressmeddelanden 17 november 2020

Elsäkerhetsverket: 93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister

Länsförsäkringar: Nytt test: Farliga elprylar säljs via nätjättarna

Sveriges Konsumenter: Test av produkter från nätjättarna: 93 procent av elprylarna direkt farliga

Senast granskad: 2024-02-07