Osram GmbH säljstoppar batteristartare

Tillverkare/säljare informerar. Osram GmbH säljstoppar och återkallar produkterna batteristartare Osram OBSL360 samt Ring RPPL360 från konsument pga. tekniska brister som kan orsaka kortslutning samt överhettning som i sin tur medför risk för brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-03-23
  • Ärendenummer:23EV1979
  • Part i ärendet:Osram GmbH
  • Tillverkare:Osram GmbH
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Osram samt Ring
  • Modell:OBSL360 samt RPPL360
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Produkterna kan kortslutas och överhettas. 

Övrig information

Produkterna säljstoppas samt återkallas från konsument. Osram rekommenderar att produkterna ska förvaras utomhus och skyddas från vatten och regn i en icke brännbar omgivning. Mer information finns på följande länk för Osram https://www.osram.com/am/services/productrecall_obsl360.jsp

samt följande länk för Ring Product Recall - Fast Charge Jump Starter 360 (ringautomotive.com)

På hemsidorna finns vidare information för att lämna tillbaka sin produkt.

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-04-24