OBH Nordica säljstoppar och återkallar trimmer

Tillverkare/säljare informerar. OBH Nordica säljstoppar trimmer modell 5593 då den vid laddning kan börja brinna. Tillverkaren har också beslutat att återkalla produkten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-06-01
  • Ärendenummer:23EV3549
  • Part i ärendet:Tefal
  • Tillverkare:OBH Nordica
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:OBH Nordica
  • Modell:5593
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Bristfälliga interna komponenter kan göra så att trimmern börjar brinna vid laddning.

Åtgärder

Tillverkaren har beslutat om att ta tillbaka alla sålda trimmers. För vidare information följ denna länk

https://www.obhnordica.se/produktaterkallelse/product-recall-5593

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-06-14