Fujitsu säljstoppar monitor

Godtagbar frivillig åtgärd. Fujitsu Technology Solutions GmbH säljstoppar monitor då tekniska brister medför risk att produktens kontakter kan ge urladdning och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-09-11
  • Ärendenummer:23EV4868
  • Part i ärendet:Produktkanzlei
  • Tillverkare:Fujitsu Technology Solutions GmbH
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Fujitsu Technology Solutions GmbH
  • Modell:27-9 TE/TS QHD
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Fysisk kontakt mellan kroppsdel och kontaktpinnar på strömkabeln alternativt monitorns strömanslutning kan leda till urladdning och då en elektrisk stöt. Risken bedöms som låg.

Åtgärder

Produkten säljstoppas och konsumenter kontaktas via distributörer av produkten för erbjudande om åtgärd. Via länken kan anmälan göras. https://support.ts.fujitsu.com/IndexProdSupport.asp?OpenTab=DisplayRepair

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-09-11