Företagslänken AB återkallar USB-adapter

Tillverkare/säljare informerar. Företagslänken AB återkallar USB-adapter då de har upptäckt att den har ett tillverkningsfel som kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-10-20
  • Ärendenummer:21EV5703
  • Part i ärendet:Företagslänken AB
  • Tillverkare:FL
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:FL
  • Modell:BEBU004
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Defekter i produktionen har förekommit som gör att det finns risk att produkten inte uppfyller säkerhetskraven.

Åtgärder

Återtag från konsument.

Om ni äger denna produkt med modellnummer BEBU004 ska du inte använda den vidare. Kontrollera modell/serienumret som är placerad enligt bild. Var vänlig och returnera varan till närmsta återförsäljare där den köptes för full återbetalning av inköpspriset. Kvitto krävs ej.

Om ni har några frågor skall ni inte tveka att kontakta Företagslänken AB på 013-10 12 29 eller info@foretagslanken.se.

Mer information finns på https://foretagslanken.se/foretagsinformation/viktig-information

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".