Elolyckor 2020

Rapporter.Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om de elolycksfall och tillbud som myndigheten får kännedom om. Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Om publikationen

Omslag till rapporten Elolyckor 2020 där en äldre man mäter spänningen i en elcentral.
  • Sidantal:42
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:2,85 MB
Ladda ner
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-01-28