En kille och en tjej i en studio med starka färger.

Nytt skolmaterial till mellanstadiet

I januari lanserades Elsäker - fyra lektioner om elsäkerhet riktade till mellanstadiet. Vi tror på våra barn och vill tidigt öka kunskapen om elsäkerhet. Barnen är framtidens konsumenter, elinstallatörer och husägare.

En av Elsäkerhetsverkets övergripande mål är att nå ut med kunskap om elsäkerhet till allmänheten. Att ta fram ett material till barn och unga är en viktig proaktiv del i detta arbete. 

- Barn är fortfarande öppna inför nya saker och tar till sig nya beteenden, därför vill vi på ett tidigt stadium nå ut med information om hur man till exempel laddar sin mobil säkert, inte rör ett trasigt vägguttag eller inte leker i närheten av nätstationer och byggarbetsplatser, säger Sandra Hjelm, kommunikatör på Elsäkerhetsverket och projektledare för materialet Elsäker.

Under 2022 gjorde Elsäkerhetsverket en förstudie där frågor ställdes bland annat till lärare i fokusgrupper för att ta reda på hur ett utbildningsmaterial skulle kunna se ut. Året efter började myndigheten att producera materialet som filmer, lärarhandledning och elevuppgifter till totalt fyra lektionstillfällen.

- Vi tycker också att detta ligger väl i tiden med den pågående energiomställningen. Vi får allt mer elprodukter och elinstallationer omkring oss i vardagen, säger Sandra Hjelm.

Varje år skadas omkring 300 barn på grund av elolyckor, oftast i hemmen. Genom att barnen får lära sig vad de ska göra vid en möjlig farlig situation är förhoppningen att elolyckor kan minska på sikt. 

- En av lektionerna tar även upp hur man blir en medveten konsument. Många av barnen är redan involverade i köp av till exempel TV-spel och mobiltelefoner. Här tar vi bland annat upp vad CE-märket betyder och hur viktigt det är att ta reda på vem man handlar av. 

Första filmen handlar om vad el är och hur vägen från kraftkälla till eluttagen i våra hem ser ut. Detta handlar inte specifikt om elsäkerhet men syftet är ett material där läraren kan hitta bra grundinformation även om detta. Ett helhetskoncept.

Utbildningsmaterialet Elsäker

 

Foto: Elsäkerhetsverket

Text: Sandra Hjelm

Senast granskad: 2024-03-18