Juni 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket – juni 2022

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket
Domarklubba framför lagbok.

Fem år med elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag. Den gamla lagen hade då gällt i 100 år och fungerade inte längre i ett modernt samhälle. Med anledning av att den nya lagen firar fem år ställer vi några frågor...

Porträttbild på Christina Sevebo Riis.

Positivt med modernare regler

På det 100-åriga elföretaget Lidingö Elektriska AB finns Christina Sevebo Riis, VD och elinstallatör. Hon är en av de 25 kvinnor i landet som har rollen som elinstallatör för regelefterlevnad. Mycket har hänt sedan...

Röster från branschen om elsäkerhetslagen

"Hur upplever du fem år med den nya elsäkerhetslagen?" Den frågan har vi ställt till några kända profiler för oss på Elsäkerhetsverket.

Hand håller i ett förstoringsglas för att förstora ett paragraftecken.

Elsäkerhetsverket informerar om nya starkströmsföreskrifter

Den 28 april i år publicerade myndigheten nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3. Många aktörer påverkas av det nya regelverket och Elsäkerhetsverket kommer att genomföra...

Illustration över en stad med vindkraftverk i bakgrunden.

Kolla elföretaget får ny kostym

I höst ger vi söktjänsten Kolla elföretaget en ansiktslyftning, med en helt ny design och flera nya funktioner. Allt för att förenkla för dig att hitta eller kolla upp ett registrerat elföretag.

En människa fyller på vatten i ett spabad.

Elsäkerhetsverket granskar spabad

Elsäkerhetsverket har fått in flera samtal från oroade elinstallatörer som noterat brister på spabad, exempelvis att de inte är CE-märkta eller har bristande information i sin bruksanvisning. Totalt har tolv spabad...

Elsäkerhetsverket önskar dig trevlig sommar!
Senast granskad: 2022-06-15