Illustration över dator och ett test.

Testa dig själv – hur bra är du på regler kring import av elprodukter?

Elsäkerhetsverket har tagit fram ett quiz där du som importör av elektriska produkter själv kan stämma av dina kunskaper om regelverket. Svaren är anonyma och frågorna grundas på Elsäkerhetsverket handbok ”När du ska tillverka eller sälja produkter”.

Bakgrunden till att ett quiz har tagits fram är för att på ett enkelt sätt ge importörer en översyn över deras kunskaper och inom vilket område de kan behöva öka sina kunskaper.

- När allt kommer omkring så handlar det om tid och pengar. Har du inte koll på regler kring import av elprodukter från början kan det bli en kostsam historia, säger Morgan Wojcik, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det är många regler att förhålla sig till som importör och det lönar sig i slutändan att göra rätt från start.

-Vi på Elsäkerhetsverket arbetar med att nå ut med förebyggande information som en del i vår marknadskontroll. Vi vill öka kunskapen hos leverantörer tidigt i leveranskedjan istället för att det resulterar i ett försäljningsförbud när produkten väl börjat säljas på marknaden, säger Morgan Wojcik.

Tecknad symbol på utropstecken i pratbubbla.

Testet består av 11 frågor och är anonymt.

Ta mig till testet

Fler quiz framöver

Det är ett stort och komplicerat projekt att sätta sig in de olika direktiv, lagar och föreskrifter som du som ekonomisk aktör måste ha koll på. Därför är quiz ett enkelt första steg att ”scanna” av sina kunskaper.

- Vi kommer under nästa år att fortsätta arbetet med att ta fram fler quiz till andra målgrupper, som till exempel till återförsäljare och tillverkare av elprodukter, säger Morgan Wojcik.

Tanken bakom

Elsäkerhetsverket har tidigare låtit 60 företag svara på en enkät med frågor om regelverket för tillverkning, import och försäljning av elektriska produkter.

- Här såg vi att det fanns olika områden med bristande kunskaper. Dessa skildes åt beroende på vilken typ av ekonomisk aktör den tillfrågade hade, som exempelvis tillverkare eller återförsäljare, säger Morgan Wojcik.

Under 2022 och 2023 erbjöd Elsäkerhetsverket fyra webbinarier med syftet att förklara de regelverk som gäller för elektriska produkter. Dessa platser blev snart fullbokade. Då intresset var stort valde vi att spela in webbinariet som en lärande film. Filmen finns på vår webbplats och är fri för nedladdning.

Med olika ingångsvägar, som bland annat handbok, quiz, film och webbinarier tror vi på att detta kommer underlätta för de företag som faktiskt vill öka sitt kunnande om regler.

Senast granskad: 2023-12-19