En kvinna som sitter bredvid en luftrenare som genererar ozon.

Ökande oro för elprodukter med ozon

Elsäkerhetsverket har i ett EU-samarbete testat luftrenare med ozon, ett fåtal klarade testet. Efter pandemin har användandet av luftrenare med ozon ökat i våra hem. Syftet är att få bort bakterier och dålig lukt. Tidigare har dessa produkter huvudsakligen använts i professionella sammanhang som exempelvis sjukvården.

- Av 16 testade så klarade 2 kraven vilket tyder på att det finns en kunskapslucka hos tillverkarna. Hela distributionskedjan behöver veta mer om den här typen av produkt och eventuella konsekvenser, menar Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Luftrenare med ozongeneratorer skapar ozon (O3) och släpper ut det i luften i rummet. Ozonet påbörjar en process som kallas oxidation, där dåliga luktämnen och bakterier bryts ned. Forskare och myndigheter uttrycker allt större oro över de potentiella farorna som ozon kan utgöra för människors hälsa och elektronik.

- Vi har sett tendenser till att ozonet kan orsaka att rostfritt stål rostar och koppar ärgar, endast efter ett par timmars användning. Det skiljer sig också stort hur mycket ozon som släpps ut, gränsvärdet idag för den här produkten ligger på 50 mikrogram per kubikmeter luft, säger Martin Gustafsson.

Att rengöra med ozon har ökat i popularitet och många människor använder nu ozongeneratorer för att rengöra sina hem eller bilar.

Just nu har Elsäkerhetsverket en dialog med de tillverkare som berörts av testet. Efter årsskiftet planerar Elsäkerhetsverket att tillsammans med andra myndigheter granska ytterligare produkter som genererar ozon.

Senast granskad: 2023-11-16