Datorskärm med symboler omkring som mappar och kugghjul.

Ökat antal ansökningar till elinstallatör och nya företagsregistreringar 2023

Elsäkerhetsverkets statistik visar att allt fler vill bli auktoriserade elinstallatörer och att antalet registreringar av nya elföretag ökat under 2023. Myndigheten tog emot 1249 ansökningar för auktorisation samt 3380 företagsregistreringar. En viss ökning från andra länder gällande auktorisationsansökningar kan också ses.

Elsäkerhetsverkets statistik för 2023 visar att myndigheten beviljade 1059 nya auktorisationer av totalt 1249 ansökningar. 150 ärenden avslogs, medan 31 avvisades och 9 avskrevs. 123 av de beviljade ansökningarna var så kallade YKD-ansökningar, där medborgare från andra EU-länder sökte omvandla auktorisationer från sitt ursprungsland till en svensk auktorisation.

För att granska kvaliteten på utbildningar samarbetar Elsäkerhetsverket med Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av ärenden där ansökare har utbildning från andra länder.

– Vi har sett en ökning sedan pandemin av ansökningar från andra länder. Under 2023 har vi skickat fler ärenden på remiss till UHR än vad vi någonsin gjort, säger Linn Åberg, handläggare på Elsäkerhetsverket.

Hög genomsnittsålder för elinstallatörer

En intressant aspekt är åldersstrukturen inom de auktoriserade yrkeskategorierna. Genomsnittsåldern för auktorisation A är 65,4 år, medan motsvarande siffror för auktorisation AL och B är 57,4 och 59,7 år.

– För att klara omställningen till en fossilfri energiförsörjning ser vi ett ökande behov av elinstallationsarbeten. Det kommer sannolikt innebära att det behövs flera auktoriserade elinstallatörer framöver. Tillsammans med andra myndigheter deltar vi i en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Myndigheten bidrar bland annat med statistik rörande åldersfördelningen hos elinstallatörer och antalet registrerade elinstallationsföretag, säger Karin Sjöberg, avdelningschef för Analysavdelningen.

Fler elinstallationsföretag registrerar sig

Antalet nya företagsregistreringar har också ökat under året, med 1496 nya företag vilket är 500 fler än året innan. Vid 2023 års slut hade Elsäkerhetsverket 15 481 aktiva elinstallationsföretag i sitt företagsregister. Det är en ökning med 713 företag jämfört med samma tidpunkt föregående år.

– Vi har implementerat nya funktioner för att underlätta registreringsprocessen och på så vis minska behovet av manuell hantering. Bland annat har vi slagit samman den svenska och engelska ansökan om auktorisation så att alla sökanden kan nyttja vår e-tjänst, säger Linn Åberg.

Inför 2024 planerar Elsäkerhetsverket ytterligare förbättringar i sina e-tjänster, inklusive automatisk diarieföring av ansökningar och införande av en betallösning för att effektivisera processen och minska det manuella arbetet.

För mer information

Karin Sjöberg

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Robert Berglind

Kommunikatör
Telefon: 010 - 168 05 23
E-post: robert.berglind@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-21