Illustration över stad med solpaneler och vindkraftverk i bakgrunden.

Material från seminarier om egenkontrollprogram

Under mars månad anordnade Elsäkerhetsverket fyra digitala seminarier om egenkontrollprogram. Nu kan du ta del av en film samt en rad frågor och svar från seminarierna.

Under våren har Elsäkerhetsverket anordnat digitala seminarier i ämnet egenkontrollprogram. Under seminarierna gick myndigheten igenom egenkontrollprogrammets alla delar - paragraf för paragraf. Det fanns också möjlighet för publiken att ställa frågor.

Fler än 1 600 deltagare passade på att lyssna och ställa sina frågor till myndighetens medarbetare. Alla frågor kunde dock inte besvaras direkt under seminariernas gång, utan dessa har omhändertagits i efterhand. Svar på dessa frågor finns nu att ta del av på webbplatsen.

Många har också efterfrågat att kunna ta del av seminariet i efterhand, för att exempelvis kunna visa medarbetare och företagsledning. Av denna anledning finns nu en film på plats från ett av seminarietillfällena. 

Hittar du inte frågan du ställt?

Vissa frågor som inkom under seminarierna har ibland varit svåra att tolka och därmed också svåra att besvara på ett bra sätt. Om du inte hittar frågan du ställde vid seminariet - så ställ frågan på nytt via vårt frågor och svar-verktyg här på webbplatsen. Du kan också ringa in till vår telefonsupport vardagar mellan 08.00-12.00.

Varför seminarier?

Alla som utför elinstallationsarbete omfattas av kravet på egenkontrollprogram (ELSÄK-FS 2017:3). Elsäkerhetsverket ser, både i tillsyn och i undersökningar, att det finns brister i många egenkontrollprogram. Det finns också vissa upplevda svårigheter när det kommer till att uppfylla detta krav. Av denna anledning genomförde Elsäkerhetsverket fyra seminarier under våren 2024. Läs mer om kravet på egenkontrollprogram här.

Senast granskad: 2024-05-06