Hyreshus med röd fasad och blå himmel.

Elsäkerhetsverket undersöker bostadsföretags fortlöpande kontroll

Elsäkerhetsverket startar nu upp ett projekt där det kommer göras platsbesök och inspektioner hos medlemsföretag inom Sveriges Allmännytta. Målet är att öka kunskapen hos hyreslägenhetsvärdar om reglerna för fortlöpande kontroll.

Elsäkerhetsverket kommer att titta närmare på efterlevnaden av föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:3 som beskriver att innehavare har ett ansvar att fortlöpande kontrollera sin elanläggning och sin elektriska utrustning. Det finns även krav på att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen och att dessa ska dokumenteras.

– Kraven på fortlöpande kontroll finns i grund och botten till för att skydda mot skador på person och egendom. Nya uppdaterade föreskrifter kring detta kom i slutet av 2022 och nu ska vi undersöka hur innehavarna för just denna typ av elanläggningar lever upp till kraven, säger Tomas Lostin, projektledare vid Elsäkerhetsverket.

Målet är att tillsynade hyresvärdar (anläggningsinnehavare) ska känna till reglerna för fortlöpande kontroll av elanläggningar och att de ska ha dokumenterade rutiner på plats som också efterlevs.

Hur kommer tillsynen gå till?

I projektet vänder sig Elsäkerhetsverket till större och mindre företag. Förutom att titta på de enskilda företagen så kommer myndigheten också göra jämförelser mellan större och mindre företag för att se om det finns någon skillnad i regelefterlevnaden av kravet på fortlöpande kontroll.

Företagen kommer att väljas slumpvis och kontaktas direkt av en inspektör på Elsäkerhetsverket. Efter projektet återkopplar myndigheten resultatet till respektive företag. Myndigheten jobbar dock med olika verktyg för att åstadkomma effekter med tillsynsverksamheten.

– Genom projektet kan vi som myndighet få en mätning av hur det ser ut bland bostadsföretag gällande fortlöpande kontroll. När vi har ett resultat från vår tillsyn kommer vi arbeta aktivt för att nå ut med den informationen till fler bostadsföretag. Vår ambition är att höja kunskapen gällande fortlöpande kontroll hos fler än just de som omfattas av vår tillsyn, avslutar Tomas.

Här kan ni läsa mer om kraven på fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3

Här kan ni läsa en vägledning för fortlöpande kontroll

Sveriges Allmännytta är en bransch- och intresseorganisationen för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag.

 

Har ni frågor, hör gärna av er till projektledare Tomas Lostin eller kommunikatör Robert Berglind.

Kontakt

Tomas Lostin

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 57
E-post: tomas.lostin@elsakerhetsverket.se

Robert Berglind

Kommunikatör
Telefon: 010 - 168 05 23
E-post: robert.berglind@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-06-03