Domarklubba framför lagbok.

Easee har inte återtagit sitt överklagande

Den 3 april gick Easee ut med ett pressmeddelande att bolaget återtagit  sitt överklagande. På eftermiddagen den 10 april hade Förvaltningsrätten ännu inte fått in något återtagande från Easee.

Easees överklagande gäller Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Beslutet om försäljningsförbud började gälla den 14 mars 2023.

Vad händer nu?

Elsäkerhetsverket inväntar därmed förhandlingen i Förvaltningsrätten som är planerad till den 24-25 april.

Senast granskad: 2024-04-11