Närbild på ett förstoringsglas med svart bakgrund. Ett paragraftecken står på ett ljust trägolv och lutar mot en blå vägg.

Åtgärdsplanen för säljstoppade laddboxar granskas

Elsäkerhetsverket har nu mottagit en åtgärdsplan från Easee. Åtgärderna gäller laddboxarna Easee Home och Charge vilka är belagda med försäljningsförbud i Sverige. Nu kommer Elsäkerhetsverket att starta arbetet med att granska deras förslag.

Dokumentationen kommer nu att noggrant gås igenom för att bedöma om de identifierade säkerhetsriskerna är omhändertagna.

Elsäkerhetsverket kommer att återkomma när granskningen är klar. Då beslutet om försäljningsförbud är överklagat av Easee måste Elsäkerhetsverket också ta hänsyn till processen i förvaltningsrätten. Muntlig förhandling är planerad till slutet av april.

Vad händer om vidtagna åtgärder inte eliminerar säkerhetsbristerna?

Om Elsäkerhetsverkets beslut inte följs kan Elsäkerhetsverket förelägga om ytterligare åtgärder för att eliminera säkerhetsriskerna. Ett föreläggande för att åtgärda bristerna skulle kunna innehålla krav på korrigerande åtgärder eller ett krav på att produkterna återkallas från slutanvändarna.

Tillverkarens ansvar

Det är alltid tillverkaren som är ansvarig för de produkter som de säljer. Elsäkerhetsverket är en tillsynsmyndighet som utför marknadskontroll av elektriska produkter i Sverige. 

Senast granskad: 2024-03-15