Elbil laddas på garageuppfart.

Uppdatering i ärendet om Easee laddboxar

Elsäkerhetsverket får många frågor kring ärendet med Easee och försäljningsförbudet gällande deras laddboxmodeller Home och Charge. Den 24 juli lämnade myndigheten sitt svar på Easees yttrande och Elsäkerhetsverket fortsätter att bestrida företagets överklagande.

Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten efter att ha överklagats och båda parter har fått möjlighet att yttra sig i målet. När domstolen anser att de har ett tillräckligt underlag kommer domslut kunna fastställas. Ett mål i förvaltningsrätten avgörs oftast genom skriftlig handläggning men ibland kan det bli aktuellt att komplettera den skriftliga utredningen med en muntlig förhandling.

Här ges en enkel översikt av vad som händer i ärendet:

  • Den 14 mars 2023 fattade Elsäkerhetsverket beslut om försäljningsförbud gällande laddboxmodellerna Home och Charge.
  • Beslutet överklagades av Easee den 17 mars och överlämnades till Förvaltningsrätten i Karlstad.
  • När ärendet ligger i Förvaltningsrätten har både Easee och Elsäkerhetsverket möjlighet att yttra sig i ärendet vilket pågår för närvarande.
  • Elsäkerhetsverket svarade på Easees senaste yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad den 24 juli.
  • Parallellt med ärendet i Förvaltningsrätten inkom Easees åtgärdsförslag till Elsäkerhetsverket den 14 juni. Förslaget gäller hur Easee avser att åtgärda redan installerade laddboxar.
  • Elsäkerhetsverkets svar till Easee gällande deras förslag på åtgärdsplan kommer att lämnas så snart underlaget är färdiggranskat och analysen har lett till ett beslut.

Kontakt för mer information

Joel Lee Antman

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Ana Cica Tiedermann

Verksjurist
Telefon: 010-168 05 43
E-post: Ana.Cica.Tiedermann@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-07-24