Installation av solpaneler på ett tak.

Installera solceller – det här är viktigt att tänka på

Solceller är ett hett ämne. Du har säkert hört talas om olika företag som säljer solceller samt grannar och bekanta som är på gång att installera. Kanske har du själv funderat på solceller till ditt hus? Då finns det en hel del för dig att tänka på, framförallt för att minimera risken för exempelvis brand.

Installation

En installation av solceller ska göras av ett elinstallationsföretag. Du som ska köpa solceller ansvarar för att det företag du tänkt anlita får utföra arbetet och finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Detta gör du i söktjänsten Kollaelföretaget.se.

Säkerhetsrisker

En korrekt installerad solcellsanläggning är i regel säker, men brand eller elolyckor kan uppstå om installationen är felaktig eller bristfällig. Som privatperson ska du därför inte göra detta arbete själv, då konsekvenserna kan bli både stora och ödesdigra. Kom ihåg att ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll av din solcellsanläggning ligger på dig som äger elanläggningen. Det är du som ansvarar för att anläggningen är och förblir säker.

Funderar du på att installera solceller? Här finner du mer tips och råd kring din installation.

Senast granskad: 2023-08-11